Valgte Embedsmænd

Overmester

Finn Bo Frandsen

Undermester

Bruno Witting-Hansen

Sekretær

Henrik Ole Kuntz

Kasserer

Kurt Andersen

Skatmester

Mogens Wandborg

Fungerende eksmester

Lennart Christensen

Storrepræsentant

Georg Erik Jensen

Storrepræsentant

Leif Sonne