Valgte Embedsmænd

Overmester

Bruno Witting-Hansen
  • 21455604

Undermester

Henrik Ole Kuntz

Sekretær

Jan Hein Baskjær

Kasserer

Lennart Christensen

Skatmester

Mogens Wandborg

Fungerende eksmester

Finn Bo Frandsen

Storrepræsentant

Georg Erik Jensen

Storrepræsentant

Leif Sonne