Valgte Embedsmænd

Overmester

Finn Bo Frandsen
  • 21431965

Undermester

Bruno Witting-Hansen
  • 21455604

Sekretær

Henrik Ole Kuntz
  • 22983190

Kasserer

Kurt Andersen
  • 29291866

Skatmester

Mogens Wandborg
  • 29866564

Fungerende eksmester

Lennart Christensen
  • 51511267

Storrepræsentant

Georg Erik Jensen
  • 31519524

Storrepræsentant

Leif Sonne
  • 43712007