Velkommen til broderloge nr. 95 Frederik d. VIII I.O.O.F.

Odd Fellow Ordenens grundprincipper er Venskab, Kærlighed og Sandhed.  
Vi har en etnisk livsholdning med vision om, at vi vil være mod andre, som vi ønsker, de skal være mod os.
 
Vi har flere humanitære donationer til velgørende formål - både lokalt og på landsplan. 
Mange har en travl og hektisk hverdag, hvorfor det er  rart at mødes til i fred og ro, at søge efter en dybere mening med livet og dermed mere livskvalitet.
Vi har et fællesskab med sammenhold, som giver os tryghed. Vi har i hinanden et venskab og et netværk, som er helt unikt.
Vi prioriterer fællesskabet og samværet højt.
 
Broderloge nr. 95 afholder sine møder i Logebygningen på Hovedvejen 36, 2600 Glostrup, hver torsdag kl. 19.30, der er dog ikke møder hen over sommeren - som regel fra primo maj til primo september - ligesom der er pause i møderne hen over julen.
 
Broderlogerne optager kun mænd, men der stilles ikke særlige krav til alder eller erhverv.
Er man interesseret i at blive optaget i Odd Fellow Ordenen, kan man rette henvendelse til en af Logens Embedsmænd eller en, som man ved er medlem af en Odd Fellow Loge.
Alle, båder kvinder og mænd, kan i princippet optages i Odd Fellow Ordenen, man skal dog kunne stå inde for Ordenens formål og grundidèer, som kan findes og læses på Odd Fellow Ordenens hjemmeside.